vantrum

Nästan 20 procent av akutbesöken under 2016 gjordes av personer över 80 år.

Äldre patienter blir kvar längre vid akutbesök på sjukhus.

Äldre patienter blir kvar längre vid akutbesök på sjukhus.