Pensionärerna satsar stort i Almedalen

Under Almedalsveckan i år kommer SKPF Pensionärerna att göra gemensam sak med PRO, SPF och nyhetssajten News55.
– Vi har enats om tre frågor som vi kommer att driva gemensamt och vi hoppas på stort genomslag, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

Sveriges tre största pensionärsorganisationer och News55, en nyhetssajt som specialiserat sig på seniorfrågor, tänker få hela Almedalen att prata om pensionärer och pensioner i år. Under det gemensamma paraplyet Äldreforum har organisationerna kommit överens om tre gemensamma frågor: pensionärernas ekonomi, pensionärernas hälsa och åldersdiskriminering.

– Det är suveränt att vi satsar gemensamt i år, det ger oss helt andra möjligheter att nå ut, säger Berit Bölander.

Tillsammans har de tre pensionärsorganisationerna över 850 000 medlemmar.

– Det blir svårt för partierna att gå på tvärs med den stora skara väljare vi kommer att representera nere i Almedalen, säger Berit Bölander.

Utöver de gemensamma frågorna kommer organisationerna att driva sina egna profilfrågor, vilket för SKPF Pensionärernas del bland annat kommer att innebära ett särskilt fokus på kvinnor med låg pension.

– När andra pratar om att pensionsåldern måste höjas så är det vår uppgift att företräda alla de som redan i dag har svårt att arbeta fram till dagens pensionsålder. Detta och de ojämställda pensionerna är sådant som vi kommer att lyfta fram under hela Almedalsveckan i våra egna aktiviteter, säger Berit Bölander.

Årets Almedalsvecka äger rum 2-9 juli och SKPF Pensionärerna kommer att finnas på plats hela veckan i ett eget tält på Äldreforum, den gemensamma aktivitetsplats som delas med PRO, SPF och News55. Ett fullständigt program offentliggörs under våren.

– Det är dags att fokusera och kraftsamla för att förbättra situationen för dagens och morgondagens äldre och det är en ära att få vara en del av denna gemensamma Almedalssatsning, säger Artur Ringart, teveprofil och medgrundare till News55.

Text Rikard Johansson Foto Region Gotland

Senaste artiklarna