Gladje och sorg i starka farger_ulrika_hydman_vallien

Konstnären Ulrica Hydman Vallien i sin ateljé.

Konstnären Ulrica Hydman Vallien i sin ateljé.