bostadstillaggl

Bostadstillägg till äldre.

Många äldre vet inte att de har rätt att söka bostadstillägg.

115 000 kan ha rätt till bostadstillägg. men söker inte.