Grundskyddet för pensionärerna ses över

Nu tar regeringen tag i grundskyddet i för ålderspensionen. En intern arbetsgrupp ska se över de olika delarna i grundskyddet, exempelvis garantipensionen och bostadstillägget. Utredningen ska pågå under ett år. Samtliga sex partier som står bakom pensionsöverenskommelsen är överens om att det behövs en översyn.

– Det har inte gjorts en helhetsöversyn av grundskyddet sedan det nya pensionssystemet infördes för snart 20 år sedan. Det är helt enkelt någonting som måste göras för att se hur vi på bästa sätt kan göra förbättringar för de pensionärer som har det tuffast, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Översynen kommer att titta på grundskyddets olika delar: garantipensionen, bostadstillägget, äldreförsörjningsstödet och änkepensionen.
Under ett och ett halvt år har riksdagens pensionsgrupp, med ledamöter från de sex partierna som står bakom pensionssystemet, arbetat med ett projekt kring jämställda pensioner.

Kvinnorna har det tuffast
Översynen av grundskyddet är en del av den handlingsplan för mer jämställda pensioner som pensionsgruppen enades om i december. Majoriteten av de som tar del av grundskyddet är kvinnor och kvinnliga pensionärer tillhör de som har det allra tuffast. Översynen syftar till att komma med förslag om hur grundskyddet ska vara utformat i framtiden.
Grundskyddsutredningen kommer att samarbeta med Pensionsmyndigheten och även med pensionärsorganisationerna.
– De som varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår gemensamma välfärd måste ha en bra pension. Det är en del av löftet i den svenska modellen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

De som varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår gemensamma välfärd måste ha en bra pension.

SKPF välkomnar samarbete
SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander välkomnar översynen som hon anser nödvändig, särskilt med tanke på kvinnorna. Många har haft ett tungt arbete inom vård och omsorg och har inte orkat arbeta fram till pensionen, andra utsatta är medlemmar med sjukersättning vars pension i allra högsta grad påverkas av grundskyddet.
– Det är glädjande för alla med låg pension att det ska göra en översyn av grundskyddet. Vi värnar särskilt alla kvinnor som är medlemmar hos oss i SKPF Pensionärerna. Många har jobbat i tunga yrken, exempelvis inom vård och omsorg. De orkar inte arbeta heltid utan har i stället valt deltid för att orka arbeta fram till pensioneringen.
– Jag ser fram emot denna översyn och är särskild glad för att Annika Strandhäll månar om att arbetsgruppen ska samarbeta med pensionärsorganisationerna, säger Berit Bölander.

Text Ullacarin Tiderman