Varm handsprit i bilen utgör en brandfara.

Handsprit i bilen brandfara

Efter pandemin är det många som har med sig handsprit i bilen. Nu varnar MSB för att höga sommartemperaturer kan få handspriten att fatta eld.

Handsprit har blivit en del av mångas vardag under pandemin. Det är ett enkelt och effektivt sätt att få bort bakterier på händerna när man har varit och handlat och inte har tillgång till tvål och vatten (som är det absolut bästa för att hålla sig ren.)

Nu varnar dock Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att uppvärmd handsprit utgör en brandfara. Det beror på att handspriten avdrunstar och ju varmare det är, desto snabbare försvinner den från händerna. När spriten har dunstat bildas det ett ångmoln som är lättantändligt. Särskilt farligt är detta i slutna små rum, som i en bil, där ångmolnet kan bli så koncentrerat att det räcker med en gnista från statisk elektricitet för att använda gasen.

– Vi har fått in rapporter om olyckor dör personer har spritat händerna och sedan bränt sig på grund av att ångmolnet har antänts. Skadan blir inte allvarlig, men det upplevs förstås som obehagligt.

Rent allmänt är ju eld och bilar något som inte hör ihop med tanke på vad som finns i bränlsetanken.

Handspriten ska förvaras svalt i bilen. I vissa fordon går det till exempel att kyla handskfacket med hjälp av luftkonditioneringen. Annars rekommenderar MSB att handspriten förvaras i en kylväska. Allra säkrast är att låta handspriten stanna hemma och att i stället använda våtservetter i bilen.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto