Finskt boende_aldre_unga

Taimi Taskinen och Jonathan Shaya.

Taimi Taskinen och Jonathan Shaya tycker båda att det är givande att dela vardag över generationsgränserna.

Taimi Taskinen och Jonathan Shaya tycker båda att det är givande att dela vardag över generationsgränserna.