Historiskt lågt barna- födande får konsekvenser

Fram till minst år 2070 kommer antalet barn i åldrarna 6-15 år vara mindre än i dag. Det framkommer i de nya siffror från SCB som visar att antalet födda barn aldrig tidigare har varit lägre i förhållande till befolkningens storlek.

Under 2023 var antalet födda barn per kvinna det lägsta som någonsin har uppmätts i Sverige och den totala befolkningsökningen blev den lägsta på 22 år.

– Antalet födda barn 2023 var det lägsta sedan 2003, och då var den totala folkmängden nästan 1,6 miljoner invånare mindre än i dag, säger Ann-Marie Persson som är befolkningsstatistiker på SCB.

2023 var året då barnafödandet hamnade under 1,5 barn per kvinna.

– Vi har statistik om summerad fruktsamhet som sträcker sig flera hundra år tillbaka, och talet har aldrig tidigare hamnat under 1,5 barn per kvinna. Det har aldrig varit lägre än under 2023, säger Lena Lundkvist demograf på SCB.

När antalet nyfödda svenskar sjunker får det konsekvenser långt in i framtiden.

– Enligt vår framskrivning minskar antalet barn i åldrarna 6 till 15 år de kommande 15 åren för att sedan öka. Men antalet skolbarn beräknas inte komma upp till samma antal som i dag någon gång under framskrivningsperioden, som sträcker sig till år 2070, säger Lena Lundkvist som är demograf på SCB.

I klartext innebär det att antalet barn i skolåldern kommer att vara lägre än vad det är i dag under de nästkommande 45-50 åren. Trots det kommer Sveriges befolkning att öka med 1,3 miljoner till år 2070, om än i långsammare takt än i dag.

– Det beror på att det föds färre barn, fler människor avlider (eftersom andelen äldre i samhället ökar. Red.anm.), färre invandrar och fler utvandrar än tidigare år, säger Lena Lundkvist.

Text Markus Dahlberg Foto iStock