Hundra tusen får ändrade bostadstillägg

I sommar och höst är det många pensionärer som får förändrade bostadstillägg. Att det kommer nya beslut till pensionärer med bostadstillägg beror på att Pensionsmyndigheten numer tar in uppgifter om exempelvis ränte- och aktieinkomster automatiskt.

Reglerna för bostadstillägget i pensionssystemet är inte helt lättöverskådliga. Bostadstillägget är en del av pensionssystemet för dem med låga pensioner. För att få rätt till pengarna får man inte ha för stor förmögenhet eller tjäna för mycket, och alla inkomster ska räknas in och uppdateras så fort något förändras. Även kapitalinkomster, som kan ändras varje år, enligt News55.
– Det är sådana inkomster som räntor, aktieutdelningar och reavinster, säger Liselott Keinprecht, verksamhetsutvecklare hos Pensionsmyndigheten.

Slipper berätta varje år
Hittills har pensionärerna fått lov att uppge detta för Pensionsmyndigheten så fort inkomsterna ändrats. Det har varit krångligt, och inte fungerat särskilt bra, enligt Liselott Keinprecht.
40 procent av de 286 000 pensionärer som har bostadstillägg har uppgett kapitalinkomster. Det är allt från några kronor i ränteinkomster till större belopp, som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar. Om man inte ändrar sin inkomst så ligger den gamla kvar.

Många har missat att ändra sina inkomster, och i vissa fall, då skillnaderna varit stora, har pensionärer tvingats betala tillbaka pengar som de fått för mycket, berättar hon. Fast det händer också att de får för lite i bostadstillägg.
– Men från den 1 november 2017 gäller nya regler, vi tar in uppgifterna automatiskt från Skatteverket. Det är en förenkling, man slipper uppge kapitalinkomsterna som kan ändras varje år, berättar hon.

Minst 120 000 får ändrade belopp
Insamling av uppgifter sker automatiskt och görs för första gången nu i år. Hittills i sommar ha över 50 000 personer fått ändrade bostadstillägg.
Nästa stora omgång med omräkningar av bostadstillägget kommer att ske i september, eftersom Skatteverket fattar nya beslut om slutlig inkomst i augusti. Då är prognosen att 70 000 pensionärer kommer att få nya beslut.

Ännu går det inte att säga hur många som fått stora skillnader i sina beslut, eller som helt tappat sina bostadstillägg.
– De flesta får beslut som bara skiljer sig lite grand från tidigare, säger Liselott Keinprecht.

Senaste artiklarna