I elkrisens spår varnar Folksam för skador

När elpriserna stiger i allt snabbare takt är det många som funderar på att stänga av värmen i sina fritidshus över vintern. Folksam varnar nu för risken med frys- och vattenskador som följd.

Vintern är snart här och med de skenande elpriserna som följd är det naturligt att ägare av sommarstugor och fritidshus överväger att dra ner på värmen för att spara ström.

Folksam går därför nu ut med en varning om att alltför snålt tilltagen värme i sommarstugan kan leda till omfattande vattenskador. De är rädda att skadekostnaden för fritidshus kommer att öka kraftigt när många återvänder till sina stugor efter vintern och upptäcker vattenskador på grund av läckande rör och varmvattenberedare.

Därför förmedlar vi nu de råd som Folksam ger för att skydda sitt fritidsboende. Det finns några få åtgärder för att slippa frys- och vattenskador:
• Stäng av huvudvattenkranen och tappa ur rörsystem, varmvattenberedare och spolcisternen i toaletten.
• Rensa golvbrunnar och kontrollera rörfogar, vägg- och golvbeklädnadsskarvar samt kra-nar.
• Om du har expansionskärl på vinden – kontrollera regelbundet och byt vid behov.
• Rensa hängrännor utvändigt.
• Placera avledningsrännor från stuprör bort från huset.
• Kontrollera och byt vid behov ut takpannor.
• Ha en grundvärme på i huset – runt 15 grader.

På köpet får vi några goda råd om att skydda fritidshuset mot inbrott:
• Skaffa godkända lås på fönster, dörrar och altandörr. Montera galler på källarfönster.
• Lås in verktyg och andra tillhörigheter som kan vara attraktivt för tjuvar.
• Ha inte redskap eller stegar framme, de kan användas för inbrott.
• Gör huset synligt för grannar och från väg, om det är möjligt.
• Skaffa gärna utebelysning med rörelsevakt.
• Finns det permanentboende i området, starta grannsamverkan.
• Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter.
• Installera ett hemlarm.

Läs fler tips om att skydda ditt fritidshus.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto