Inga fler matrabatter till äldre

Många äldre har svårt att få ihop ekonomin när priserna på allt från mat till el rakar i höjden. Trots många utspel i media från dagligvaruhandeln kan Sveriges pensionärer inte räkna med någon extra hjälp för att minska matkostnaderna.

SKPF:s enkät till de fem stora livsmedelskedjorna visar att ingen av dem är beredda att hjälpa just Sveriges pensionärer under kostnadskrisen. Coop och ICA har inte ens svarat, medan Axfood (Hemköp, Willys), Lidl och City Gross inte kan ge några besked om utökade rabatter specifikt till de svenska pensionärerna.

– För att hjälpa i dessa tider uppmanar vi fler butiker att erbjuda senior- och pensionärsrabatter och att höja dessa rabatter, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

Att det blivit dyrare att handla mat har knappast undgått någon. Priserna på livsmedel har stigit med över 20 procent det senaste året, visar SCB:s Konsumentprisindex (KPI).

– Vi får gå tillbaka till 1951 för att hitta den senaste tolvmånadersperioden då matpriserna ökade med över 20 procent, säger John Eliasson, prisstatistiker på SCB.

Purjolök, blomkål och paprika toppar SCB:s lista över livsmedel som har gått upp allra mest under det senaste året. Prisutvecklingen är nu så hög att Konsumentverket tvingas skriva upp sina referensvärden för hur mycket hushållen behöver lägga på mat. Enligt de siffrorna kostade maten för en person i åldern 61–74 år 2570 kronor förra året. Nu är motsvarande kostnad 3070 kronor. Det är en ökning med nästan 20 procent.

Omkring 30 procent i åldersgruppen 65–84 år känner i hög eller mycket hög grad oro för framtiden vad gäller ökade livsmedelspriser, enligt en undersökning Livsmedelsverket låtit göra i februari och mars i år.

Men ännu har inget hörts i debatten om de särskilda senior- eller pensionärsrabatterna, som en del butiker erbjuder för att göra maten billigare för just äldre personer.

Om en pensionär exempelvis skulle handla all sin mat en månad med en rabatt på 5 procent skulle det innebära en kostnadssänkning på cirka 150 kronor, räknat på Konsumentverkets siffror.

– En höjning till exempelvis tio procent skulle göra en stor skillnad för våra medlemmar, säger
Liza di Paolo-Sandberg.

Så här svarar dagligvaruhandeln på våra frågor om pensionärsrabatter:

  Citygross:
  I enkäten är det endast Citygross som svarat att de har en central seniorrabatt som gäller i alla deras butiker. Den ger alla kunder som är 62 år eller äldre 5 procent rabatt på ett helt köp alla tisdagar hela året.

  Lidl:
  Lidl har ingen speciell rabatt för äldre men svarar att de ser det som sitt ”uppdrag att pressa priserna” och att de har rabatter och kampanjer som riktas sig till alla kunder, men också butikens medlemmar.

  Willys:
  Inte heller Willys har några erbjudanden riktade specifikt till äldre. Axfood svarar att ”Willys ambition är att erbjuda Sveriges billigaste matkasse till alla sina kunder varför man i nuläget inte erbjuder riktade rabatter till olika kundgrupper”. Däremot har butikerna erbjudanden till sina medlemmar.

  Hemköp:

  När det gäller Hemköp, som också ägs av Axfood, så ser rabatterna olika ut från butik till butik: ”Vi har ingen central pensionärsrabatt hos Hemköp när det kommer till våra egenägda butiker, där jobbar vi aktivt med Alltid Bra Pris, klubbrabatt och övriga kampanjer i stället”.

  Ica och Coop:
  Ica och Coop, som valt att inte svara på enkäten, har viss information på sina webbplatser om att en del butiker har rabatt för äldre. Erbjudandet kan exempelvis handla om att man kan få 5 procents rabatt en dag i veckan, men det varierar från butik till butik.

Vilken rabatt som erbjuds säger inget om vilken butik som är mest prisvärd eftersom grundpriserna varierar. Men genom särskilda pensionärsrabatter kan butikerna sänka kostnaderna för gruppen äldre.

Senaste artiklarna