Semester för Facebook i sommar?

Inget Facebook i sommar

I sommar kan det bli omöjligt att använda Facebook och Instagram i Europa. Irlands datamyndighet kan stoppa Facebooks ägare Meta från att överföra europeiska data till USA.

Det finns en risk att Facebook och Instagram slutar att fungera i sommar. Det är Irlands dataskyddsmyndighet som har lagt fram ett förslag om att förbjuda överföringen av Metas data från Europa till USA. Meta är det bolag som äger bland annat Facebook och Instagram.

För två år sedan ogiltigförklarade EU-domstolen sättet som informationen överförs på, på grund av rädsla för de övervakningsmetoder som används i USA. Eftersom det inte finns någon lösning på risken för avlyssning av europeiska medborgare vill nu dataskyddsmyndigheten stoppa den sista lagliga utvägen för att överföra stora mängder europeisk data till USA.

– Om vi inte får fram ett nytt sätt att överföra data kommer vi antagligen inte att kunna erbjuda vissa tjänster i Europa, säger Meta i en kommentar.

Det pågår ett arbete med att hitta nya sätt att skicka informationen mellan EU och USA, men det arbetet är långt ifrån klart. I mars i år kom Bryssel och Washington fram till en övergripande politisk överenskommelse, men detaljarbetet med förslaget pågår och det beräknas inte vara klart förrän någon gång nästa år.

En månad har den europeiska dataskyddsmyndigheten på sig att reagera på irländarnas förslag.

Text Markus Dahlberg

Senaste artiklarna