Inkomstpensionen stiger med en procent

Inkomstpensionen ökar med 1 procent i januari 2024. Det redovisar Pensionsmyndigheten till regeringen.

Inkomst- och tilläggspensionerna ökar med 1 procent i januari 2024. Det meddelar Pensions- myndigheten. Enligt myndigheten blir det också fler som får garantipension från och med nästa år.

– Inkomstpensionens utveckling ska vara i takt med inkomstutvecklingen i samhället. När inkomstpensionen beräknas förstärks den i början av utbetalningen med ett förskott på 1,6 procent. Förskottet dras sedan av från inkomstutvecklingen vid varje årlig omräkning av inkomstpensionen. Eftersom inkomsterna i snitt ökade med 2,6 procent 2023 blir ökningen av inkomstpensionen 1 procent, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Eftersom garantipensionen baseras på prisbasbeloppet kommer den att höjas mer än inkomstpensionen. Det innebär att alla som enbart har garantipension får en höjning med 9,1 procent.

– Gränsen för att få garantipension flyttas när prisbasbeloppet stiger vilket tillsammans med riksdagens beslut om höjningar av garantipensionen, leder till att det idag är fler som får garantipension än som inte får det, säger Ole Settergren.

Det finns 2,3 miljoner pensionärer i Sverige. Av dem har:

  • Drygt 1,2 miljoner inkomst- och/eller tilläggspension utan grundskydd som garantipension eller bostadstillägg. De får sin inkomstpension höjd med 1 procent.
  • 755 000 pensionärer inkomstpension och en del garantipension. De får en förändring av denna delen av pensionen som ligger mellan 1,0 och 9,1 procent.
  • 292 000 garantipensionärer ingen eller låg inkomstpension. De får upp till 9,1 procent i ökad allmän pension.

Fakta

Inkomstpension
En del av den allmänna pensionen. 16 procent av den pensionsgrundande inkomsten och andra skattepliktiga inkomster avsätts årligen till denna pension. Alla som är födda 1938 eller senare och har arbetat i Sverige tjänar in till sin inkomstpension.

Tilläggspension
En del av den allmänna pensionen. Ersätter ATP från det gamla pensionssystemet. Baseras på de pensionspoäng som har erhålls vid arbete i Sverige. För alla födda 1937 eller tidigare består den allmänna pension av tilläggspension, och eventuellt inkomstpensionstillägg och garantipension. För personer födda mellan 1938 och 1953 är tilläggspensionen en del av den allmänna pensionen. Delen minskar ju senare man är född under den perioden.

Inkomstpensionstillägg
Baseras främst på storleken på den inkomstgrundade pensionen, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst man har tjänat in i Sverige. Den som född 1957 eller tidigare kan få Inkomstpensionstillägg från 65 års ålder, för övriga gäller 66 år. För att vara berättigad till Inkomstpensionstillägg måste en del kriterier vara uppfyllda. Läs mer om Inkomstpensionstillägg:

Garantipension
Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som har haft medel, låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst på inkomstpensionens storlek och hur länge man bott i Sverige, men även civilstånd.

Premiepension
Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där intjänade pengar placeras i fonder. Varje år avsätts 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen.

Bostadstillägg
Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet. Den som är fyllda 65 år, boende i Sverige och har en total inkomst/pension efter skatt på under 14 000 kronor kan ansöka om bostadstillägg. Läs mer om bostadstillägg:

Pensionspoäng
Pensionspoängen grundas på dina pensionsgrundande inkomster och används för att beräkna din tilläggspension. Pensionspoängens värde följer prisutvecklingen i samhället. Efter 65 år får man inte fler pensionspoäng.

Prisbasbelopp
Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor, vilket är en höjning med 9,1 procent jämfört med årets prisbasbelopp på 52 500 kronor.

Inkomstbasbelopp
Inkomstbasbeloppet för 2025 är 76 200 kronor, vilket är en höjning med 2,6 procent jämfört med årets Inkomstbasbelopp på 74 300 kronor. Inkomstbasbelopp fastställs av regeringen.

Text Markus Dahlberg Foto Pensionsmyndigheten