Ulla Stahlberg

Spriten höll på att ta Ulla Stahlbergs liv.

Sedan 26 år tillbaka är Ulla Stahlberg, 71 år, nykter.

Ulla Stahlberg är nykter alkoholist sedan 26 år.