janne_musselodlarel

Musselodlingar renar vattnet.

Jan Andersson vill rädda Östersjön genom att odla musslor.

Jan Andersson vill rädda Östersjön genom att odla musslor.