Är robotar framtiden inom äldrevården? I Japan är de redan verklighet.

Japansk äldreomsorg

Kalmar, som utsågs till årets e-hälsokommun 2023, hämtar inspiration från Japan för hur äldrevård kan bedrivas.

Robotar, mjuka golv, hygientoaletter, och en luktfri, lugn och tyst miljö, det är några av lärdomarna från japansk äldreomsorg som snart kan bli verklighet i Sverige.

– Smarta lösningar. Tekniken kan tydligt hjälpa till att öka integriteten och självständigheten och samtidigt spara resurserna för att använda dem där de bäst behövs, sammanfattar Michael Ländin som är ordförande i omsorgsnämnden i Kalmar kommun.

År 2070 beräknas det finnas 1,33 miljoner människor i Sverige som fyllt 80 år, och samtidigt kommer det att bli brist på omsorgspersonal. I Japan är man redan där, med en åldrad befolkning och färre i arbetsför ålder. Där pratas det om en nationell kris.

I höstas besökte en delegation från Kalmar, med både politiker och anställda, Japan för att studera hur tillvaron kan bli bättre både för omsorgstagare och anställda.

Läs hela artikeln i det aktuella numret av Här&Nu på sidan 18.

Text Karin Asmundsson