Kraftiga underskott i kommuner och regioner

Det kommer mörka siffror från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Årets resultat i Sveriges kommuner och regioner väntas bli runt minus sex miljarder kronor. Och prognoserna för nästa år är betydligt dystrare.

Resultaten i kommuner och regioner faller med nästan 50 miljarder till minus 6 miljarder kronor. Detta är i år. 2024 väntas underskotten närma sig 31 miljarder kronor. 7 av dem är underskott i kommunerna och 24 miljarder kronor i regionerna.

Nu genomförs åtgärder i de flesta kommuner och regioner för att minska underskotten på kort sikt och anpassa verksamheten för en långsiktigt uthållig ekonomi. Det sker i de flesta fall genom med effektiviseringar och besparingar.

På flera håll är dock underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt, därför kommer vissa kommuner och regioner att behöva ta till skattehöjningar.

Hur den ekonomiska utvecklingen blir avgörs till stora delar av hur det går med inflationen. SKR gör bedömningen att resultaten börjar återhämta sig efter 2024, även om regionerna beräknas gå med underskott även under 2025.

Till de ekonomiska problemen adderas sedan det faktum att kompetensförsörjningen redan i dag är en av de största utmaningarna. Det går helt enkelt inte att hitta tillräckligt med kvalificerad personal för att behålla samhällsservicen.

Eftersom antalet invånare som är över 80 år blir allt fler spår SKR att problemen med att hitta arbetskraft kommer att bli ännu värre.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto