Krav på rimliga hyresnivåer på bostäder för äldre

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att ta reda på om det går att ställa krav på hyresnivåer för bostäder för äldre som fått statligt stöd. För att genomföra detta får Boverket 400 000 kronor för 2017.

− Fler bostäder för äldre är en nyckelfråga för att utveckla den svenska modellen. Därför införde vi förra året ett nytt investeringsstöd för äldrebostäder. Nu går vi vidare med frågan för att säkerställa rimliga hyresnivåer när investeringsstödet används, säger äldreminister Åsa Regnér.

Boverket ska redovisa och föreslå olika alternativ för hur krav på hyresnivåer skulle kunna införas i förordningen så ändamålsenligt som möjligt. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2017.

Det nya investeringsstödet för äldrebostäder började gälla den 15 november 2016 efter ett regeringsbeslut. Reformen är en del av regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om budgetpropositionen för 2017.

Foto iStockphoto