Kunskapen om depression hos äldre begränsad

I Sverige lider runt 150 000 personer över 65 år av depression. Forskningen är eftersatt och de äldre är en bortglömd grupp i vården, enligt Ingmar Skoogh, professor och överläkare på Göteborgs Universitet med åldrande och hälsa som specialitet.

Depression och ångesttillstånd är växande problem och vanligt i alla åldersgrupper, vanligare än demenssjukdomar. Depression leder också till försämrad livskvalitet med ökad risk för kroppsliga sjukdomar och självmord. Omhändertagandet varierar också betydligt mellan olika delar av landet.
– Men de flesta äldre mår trots allt ganska bra, hävdar Ingmar Skoogh.
Än så länge är det inte klarlagt om depression ökar risken för demens, men många forskare anser att så är fallet. Det finns därför ett stort behov av förebyggande- och behandlingsstudier på äldre personer, enligt Skoogh.

Vanligare före pensionering
Depression verkar vara vanligast tio år före pensioneringen och lägst förekommande de första tio åren efter densamma, menar Ingmar Skoogh.
– Vår lyckligaste tid i livet ligger trots allt mellan 65-75 år, berättar han.
Depression och ångesttillstånd är vanligare hos kvinnor än bland män och fler yngre än äldre lider av depression. Däremot får äldre inte i lika stor utsträckning behandling för sin depression. Sjukdomen hos äldre präglas ofta av hopplöshetskänsla, ångest eller oro med kroppsliga symtom som sömnproblem, oföretagsamhet, irritation och missnöjdhet.
– Att en äldre man blir sur och tvär och inte vill vara med om något kan vara ett tecken på depression. En bekant som inte dyker upp på föreningsmötet kan också ha en depression, säger Ingmar Skoog.

Misstolkas ofta
Han menar att många äldre och deras anhöriga misstolkar depressionen som en begynnande demenssjukdom då även dessa får ett sämre minne. Detta blir då ytterligare en källa till oro.
– Depression är behandlingsbart och går att förebygga. Depression är inte en normal del av åldrandet, säger Ingmar Skoog
Att depression och ångesttillstånd har så många samverkande riskfaktorer för äldre gör att det är extra viktigt att upptäcka dem i tid, enligt honom.
– Ju tidigare upptäckt desto större möjlighet att behandla framgångsrikt. Kroppsliga besvär, inaktivitet och när man får ont i själen går att påverka, avslutar Ingmar Skoogh.

Vad du kan göra själv
Här är några förebyggande framgångsfaktorer:
Aktiviteter i vardagen
God sömn
Fysisk aktivitet
Näringsriktig mat
Meningsfull sysselsättning
Gemenskap med vänner och anhöriga

Ensamhet leder till depression
I en undersökning genomfördes en lång rad olika sociala aktiviteter avsedda att minska äldres ensamhet i en kommundel och jämfördes med en annan kommundel i samma norrländska län. Resultatet blev att andelen nya som insjuknade sjönk i den kommundel som hade sociala aktiviteter.

Läs mer här

Forskning i korthet: Ångest och depression hos äldre är utgivet av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto

Senaste artiklarna