digital_vard

Digitala vårdbesök

Allt fler landsting erbjuder digitala vårdbesök.

Sexton av Sveriges 21 landsting och regioner erbjuder i dag olika typer av digitala vårdbesök