pensionärskommitten_ensamhet

Pensionärsorganisationern och äldreminister.

Eva Eriksson, SPF Seniorerna, äldreminister Lena Hallengren, S, Kristina Tallberg, PRO, Berit Bölander, SKPF Pensionärerna

Eva Eriksson, SPF Seniorerna, äldreminister Lena Hallengren, S, Kristina Tallberg, PRO, Berit Bölander, SKPF Pensionärerna