Lennart Wiberg

Lennart Wiberg

– Jag har aldrig gillat orättvisor. Det som är rätt är rätt och det som är fel är fel, säger Lennart
Wiberg och firar med tårta att SKL backar om tjänstepensionen.

Lennart Wiberg äter tårta och firar att han får pengarna tillbaka.