Många 65-plussare får kvarskatt

För många är inte november bara en månad fylld av pumpor och bus eller godis, det är också den tid på året då kvarskatten ska in.

November betyder kvarskatt för många svenska skattebetalare. Detta berör i år cirka 1,3 miljoner svenskar, som senaste den 14 november måste betala in sin skatteskuld. Av dem är omkring 400 000 över 65 år. Runt 30 procent av alla som får kvarskatt är alltså 65 år eller äldre.

Enligt Pensionsmyndigheten beror det på att pensionen ofta kommer från flera utbetalare. Regeln är den att huvudutbetalaren ska dra skatt enligt skattetabellen, medan övriga utbetalare drar 30 procent.
– Det är viktigt för alla pensionärer att se över sin skatt, säger Pia Blank Thörnroos som är rättslig expert på Skatteverket.

Ett tips för att undvika den otrevliga extrautgiften som kvarskatt ofta innebär är att be alla eller någon utbetalare att dra mer skatt. Det går att be Pensionsmyndigheten att dra ett större skattebelopp, antingen genom att logga in på myndighetens hemsida eller genom att ringa deras kundservice på telefon 0771-776 776.

Ett annat sätt att undvika kvarskatt är att ansöka om skattejämkning hos Skatteverket. För att göra det för nästa år måste ansökan vara inlämnad före den 14 november. Ansökan gör på Skatteverkets hemsida eller via deras kundservice på telefon 0771-567 567.

Tänk på att din skatt påverkas av hur gammal du är. Nya regler gör att den som fyller 65 får vänta längre än tidigare på det förhöjda grundavdraget.
– Det förhöjda grundavdraget som innebär lägre inkomstskatt gäller först för dem som fyller 67 år nästa år. I år gäller det från 66 år. Det är en sak som nya pensionärer behöver veta och vara förberedda på, säger Pia Blank Thörnroos.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto