omvardnad

Vårdpersonal visar omsorg.

Hälso- och sjukvård är den viktigaste valfrågan.

Hälso- och sjukvård är den viktigaste valfrågan.