Många går miste om bostadstillägg

Många pensionärer går miste om tillägg till pensionen eftersom de inte ansöker om bostadstillägg för pensionärer, BTP. Enligt Pensionsmyndigheten kan det röra sig om 100 000 pensionärer som har rätt till BTP, men inte får något. Sammalagt är det 290 000 pensionärer som får BTP i dag.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet liksom garantipensionen. I genomsnitt får de som har BTP 2 400 kronor per månad – ett skattefritt tillägg till pensionen. Den som har en pension på mindre än 14 000 kronor i månaden, kan ha rätt till BTP.
Bostadstillägget ansöker du hos Pensionsmyndigheten.

Vem har rätt att söka?
-Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad.
-Du kan ansöka även om du har förmögenhet.
-Du kan ansöka om du bor i Sverige, är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension.*

* Du kan även ansöka om du har en utländsk pension som motsvarar svensk allmän pension. Likaså om du är under 65 år och fick änkepension före år 2003. Om du har sjuk- eller aktivitetsersättning ansöker du om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Tre steg för att ansöka
Hur mycket får du i pension?
Är din pension och andra inkomster totalt lägre än 14 000 kronor efter skatt? Då bör du kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du en högre total pension, inklusive tjänstepension, kan du inte få något bostadstillägg.

Exempel på bostadstillägg per månad
Månadsinkomst efter skatt     7 000 kr         10 000 kr       14 000 kr
Bostadstillägg                            5 090 kr         2 800 kr         0 kr

Tabellen ovan visar exempel på belopp för ensamstående. Beloppen stämmer inte för alla, men tabellen kan ge en uppfattning om hur inkomsten påverkar bostadstillägget.
Det högsta beloppet du kan få är 5 090 kronor. Om ni bor tillsammans räknas bådas inkomster och då blir beloppen annorlunda. Nästa år höjs BTP till 5 600 kronor.

Så beräknar du om du har rätt till bostadstillägg
För att få veta om du bör ansöka om bostadstillägg kan du göra en beräkning.
Gör din beräkning på pensionsmyndigheten.se/beraknabt
Du kan även ringa kundservice på 0771-776 776 så får du hjälp att göra en beräkning.

Gör din ansökan
Enklast ansöker du på Pensionsmyndighetens webbplats www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation.
Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från Pensionsmyndighetens webbplats eller beställer från kundservice på 0771-776 776.
Det går också att besöka ett av Pensionsmyndighetens servicekontor och få hjälp med ansökan via webben eller blankett.

Vad händer sedan?
När Pensionsmyndigheten har fått din ansökan påbörjar de handläggningen. Saknas uppgifter kan dessa behöva kompletteras, i så fall kontaktar Pensionsmyndigheten dig.
Du får normalt ditt beslut inom en eller två månader. I vissa fall kan det ta lite längre tid. Du får alltid ett skriftligt beslut från.
Om du beviljas bostadstillägg betalas det ut tillsammans med din pension. Bostadstillägget är skattefritt och beviljas vanligtvis tillsvidare utan tidsbegränsning.

Gör din prognos