Mätning av hjälmanvändning

Veteraner över hela landet hjälper just nu till med att utföra trafikmätningar för att öka säkerheten i trafiken för alla typer av trafikanter.

Runt om i landet pågår det nu statistikmätningar över hur många cyklister respektive mopedister som använder hjälm. Mätningarna utförs av Veterankraft på uppdrag av Trafikia, som regelbundet utför mätningar år Trafikverket.

Runt 300 veteraner utför mätningarna på 1091 strategiskt utvalda platser runt om i Sverige. Förutom att kontrollera hjälmanvändning kommer de även att räkna hur många som använder bildbälte.

Mätningarna äger rum under augusti och september och har som mål att bidra till en ökad trafiksäkerhet och förståelse för trafikbeteendet. Tanken med statistikmätningar är att samla in värdefull information som kommer att fungera som underlag för framtida trafik- och säkerhetsplanering.

Den som vill vara med kan anmäla sitt intresse på Veteranskrafts hemsida Veterankraft.se

Text Markus Dahlberg Foto Veterankraft

Senaste artiklarna