Mer medicin hemma

Du bör ha medicin för en månad hemma. Det rekommenderar Socialstyrelsen som en del av den egenberedskap som vi alla måste måste börja tänka på.

Från och med den 1 mars i år rekommenderar Socialstyrelsen att alla som tar någon form av läkemedel själva ansvarar för att ha en månads förbrukning hemma.

I sin nya rapport ”Egenberedskap för läkemedel…” skriver Socialstyrelsen att hälso- och sjukvårdens beredskapsförmåga behöver stärkas för att skapa motståndskraft vid allvarliga händelser i fredstid, vid höjd beredskap och ytterst krig. Detta ingår även det som benämns egenberedskap.

Genom att patienter tar ansvar för att ha en månads förbrukning av egna läkemedel hemma stärks inte bara den egna tryggheten, utan även hela samhällets försörjningsberedskap förbättras. Ju fler patienter som bygger upp sin egenberedskap, desto mindre blir risken för överbelastning av sjukvården.

Enligt Socialstyrelsen bör hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver läkemedel och förbrukningsartiklar beakta rekommendationen om egenberedskap vid förskrivning och inför receptförnyelse. Bland annat apoteken rekommenderas nu att sprida information om egenberedskap.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto