Ole Settergren på Pensionsmyndigheten förklarar varför 100 miljarder extra inte leder till högre pensioner.

Mer pengar kvar i pensionssystemet

Enligt nya siffror från Pensionsmyndigheten ökade överskottet i pensionssystemet rejält under förra året. Men det leder inte till några höjda pensioner.

1 300 miljarder i överskott. Så mycket pengar finns det extra i inkomstpensionssystemet efter förra året. Under 2022 växte nämligen pensionspåsen med 100 miljarder.

Pengarna hamnar i praktiken i AP-fonderna där de förvaltas för framtida pensioner. Trots att AP-fondernas marknadsvärden har gått ner under senare tid på grund av konjunkturläget blir det alltså miljarder över. Detta främst beroende på att inbetalningarna av arbetsgivaravgifter och allmänna pensionsavgifter ökade kraftigt under 2022 på grund av att fler personer arbetade. Sysselsättningen ökade helt enkelt.

Dagens pensionärer kan dock inte räkna med några höjda pensioner på grund av detta.

– Det händer ingenting med de här pengarna om inte riksdagen fattar nya beslut, säger Ole Settergren som är analyschef på Pensionsmyndigheten. Som det är i dag hamnar de i AP-fonderna, om inte riksdagen tar dem till annat eller bestämmer sig för att dela ut dem till pensionärerna.

På frågan om hur en pensionär som i dag lever på 12 000 kronor i månaden ska reagera på siffrorna hänvisar Ola Settergren till politikerna.

– Pengarna ger en trygghet i pensionssystemet så att vi inte behöver minska indexeringen, säger han.

Hela skulden i pensionssystem är på cirka 10 000 miljarder. Det är alltså så mycket som alla utlovade pensioner kostar. Den gas i pensionssystemet som det har talats om, men ej beslutats, skulle kunna ge en omedelbar pensionshöjning när överskottet är så stort.

– Det som har föreslagits om gasen är att den skulle slå till vid överskott på över tio procent. 1 300 miljarder av 10 000 miljarder är tretton procent. Minus tio procent finns det då kvar tre procent som skulle kunna innebära en omedelbar höjning av pensionerna med motsvarade procentsats, förklarar Ole Settergren.

Text Markus Dahlberg Foto Pensionsmyndigheten