demens_hemma

De flesta med demens vårdas i hemmet.

De flesta med demens vårdas i hemmet.

Vården i dag är ganska bra på att identifiera personer med demenssjukdom.