1000 kronor mer till de med lägst pension.

Nu är det klart: Garantipensionen höjs

Med en rösts övervikt röstade Riksdagen i dag ja till att de pensionärer som har de lägsta pensionerna ska få det bättre.

När regeringens vårändringsbudget i dag antogs av Riksdagen innebär det framför allt att de pensionärer som har det sämst ställt får högre pensioner. I budgeten finns nämligen det kompromissförslag som arbetats fram av Centern med stöd av S, V och MP, och som innebär att garantipensionen höjs med upp till 1000 kronor redan från augusti.

– Nu har riksdagen röstat ja till högre pensioner för dem som i dag har det svårast ekonomiskt och det välkomnar jag verkligen, säger SKPF:s ordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Andra förändringar är att bostadstillägget höjs med upp till 100 kronor samt att den så kallade gasen i pensionssystemet ska utredas. I dag går pensionssystemet med överskott, men de pengarna går inte till pensionärerna. Tanken med gasen är att ett överskott ska in i systemet för att komma såväl dagens som framtidens pensionärer till godo.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto