samverkan_ny lag

Ny lag ska minska antalet dagar i slutenvården.

Ny lag kräver samverkan mellan kommun och landsting.

Ny lag kräver samverkan mellan kommun och landsting.