Ny tandvårdsreform utreds

Regeringen vill att tandvårdens högkostnadsskydd ska efterlikna det som finns i övrig hälso- och sjukvård. Därför tillsätts nu en utredning som ska vara klar i oktober 2024.

– Äldre får inte den tandvård de behöver för att de inte har råd. Det ger ohälsa och det påverkar deras sociala liv negativt. Så inledde socialminister Jakob Forssmed tillsammans med Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg, dagens presskonferens om regeringens nya tandvårdsreform.

Därför tillsätts nu en utredare som får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur högkostnadsskyddet inom tandvården ska närma sig det högkostnadsskydd som finns inom sjukvården.

Utredaren ska även ta fram en nationell modell för riskbedömningar, så att de med de största tandvårdsbehoven också får mer tillgång till tandvården.

– I budgetpropositionen har vi aviserat förändringar där vi går ifrån ett system där 19-23-åringar har rätt till gratis tandvård. Det är någonting som vi vet tränger ut tandvård för de som har större behov än dagens 19-23-åringar, som har en relativt sätt mycket god munhälsa, säger Jakob Forssmed.

Regeringen vill också se en informationsinsats riktad till tandvårdens patienter för att ge dem större makt i relation till prissättningen. Kontrollen över tandvårdssektorn föreslås också stärkas för att inte oseriösa vårdnadsgivare ska kunna tillskansa sig medel ur systemet.

Utredningen ska också titta på de ekonomiska särregler som finns för tandvård för asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd, med syfte att de ska tas bort.

– I dag gäller det att asylsökande och papperslösa som har fyllt 18 år har rätt till tandvård för endast 50 kronor. Utredningen ska titta på om denna särregel kan tas bort, säger Linda Lindberg.

Utredningen ska titta över vilka de ekonomiska och hälsomässiga effekterna blir om den så kallade 50-lappen tas bort.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto