Nya skydd mot bedrägerier

Nu ska det bli slut på bedragare som ringer till framför allt äldre för att lura till sig pengar. Under dagens möte med regeringen berättade Svenska Bankföreningen hur de vill stoppa bedrägerierna.

Tidsfördröjda utbetalningar, extra kontroller av utbetalningar och blockering av penningmålvakter och bedragare. Det är några av de förslag som bankernas branschorganisation föreslår på åtgärder som kan sätta stopp för bedrägerierna, som framför allt drabbar äldre.

– Från branschen presenterar vi nu en mängd gemensamma åtgärder för att öka tryggheten för kunderna och för att förhindra de kriminellas möjligheter att utnyttja det finansiella systemet, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Det innebär bland annat att det ska vara möjligt att införa tidsfördröjningar av vissa transaktioner samt sätta beloppsgränser för betalningar och göra ändringar i dessa på ett säkert sätt. Kunderna kan också erbjudas extra kontroll vid betalningar, till exempel genom notifiering som upplyser kunden om transaktionen eller att transaktionen måste godkännas av en för kunden betrodd person.

Detaljerna i åtgärdspaketet är inte publika av säkerhetsskäl. Hur åtgärderna ska utformas och när de ska implementeras mer exakt i en enskild bank beror på bankens specifika förutsättningar.

Bankerna vill även till exempel kunna blockera användningen av Swish och BankID för bedragare och penningmålvakter mer effektivt. Ett annat viktigt förslag är att det måste gå att förhindra att bedragare kan använda en banks telefonnummer, så kallad spoofing.

– Från bankernas sida gör man allt man kan för att förhindra att fler människor utsätts. Men det krävs gemensamma insatser av hela samhället. Den ökade brottsligheten och de bedrägerier som följer i dess spår är ett stort samhällsproblem som bankerna inte kan stoppa på egen hand, säger Hans Lindberg.

Text Markus Dahlberg Foto Gettyimages

Senaste artiklarna