strandhäll bolund premiepensionen

Annika Strandhäll (S) och Per Bolund (MP) presenterar Pensionsmyndighetens förslag för tryggare premiepensionssystem. FOTO: Regeringen

Annika Strandhäll (S) och Per Bolund (MP) presenterar Pensionsmyndighetens förslag för tryggare premiepensionssystem. FOTO: Regeringen

Annika Strandhäll (S) och Per Bolund (MP) presenterar Pensionsmyndighetens förslag för tryggare premiepensionssystem. FOTO: Regeringen