Polisförbundets nya kampanj varnar för att fel personer blir poliser.

Outbildade blir poliser – Polisförbundet varnar

Antalet poliser i Sverige måste öka snabbt, men de som nu anställs har i alltför stor omfattning fel kompetens. Det menar Polisförbundet i en ny kampanj.

För att snabba på ökningen av antalet poliser i Sverige anställs personer utan polisutbildning till uppgifter som de varken är förberedda på eller utbildade för. Det menar Polisförbundet, som är polisernas fackförbund.

– I polisbristens spår försöker både politiker och Polismyndigheten att fylla luckorna på alla sätt, säger Jenny Engdahl Westbratt som är kommunikationschef på Polisförbundet.

I dag finns det knappt 22 000 poliser i Sverige. Sedan alliansregeringen satte upp ett mål på 20 000 nya poliser nåddes en topp år 2010 med 216 poliser per 100 000 invånare. Sedan dess har antalet poliser minskat, och 2017 var vi nere på 195 poliser per 100 000 invånare. Den nuvarande regeringen har därför en målsättning om att 10 000 nya poliser ska utbildas fram till år 2024.

Polisförbundet drar nu i gång kampanjen Bluewashing för att visa att utbildade poliser inte kan ersättas med annan personal.

– Vi vill skapa en större förståelse för att det inte går att ersätta poliser med annan kompetens. Bluewashing inte är lösningen på polisbristen, säger Jenny Engdahl Westbratt.

Uttrycket Bluewashing kommer från engelskan och kan utläsas om blåtvättning. Jämför med uttryck som Greenwashing, som ofta används om företag som spenderar mer pengar på att tala om att arbetar miljövänligt än att faktiskt se till att de gör det.

Läs mer om Polisförbundets kampanj.

Fakta:
• Polisutbildningen omfattar 2,5 års heltidsstudier, samt sex månaders betald aspirantutbildning.
• Det utbildas omkring 1 400 poliser varje år i Sverige.
• Av polisens cirka 33 000 anställda är runt 20 000 poliser och resten civila.
• En polis tjänar ungefär 37 000 kr/mån (källa SCB för år 2020)

Text Markus Dahlberg Foto Polisförbundet