england_natur

I Land’s End i grevskapet Cornwall störtar Englands västspets rätt ner i havet.

I Land’s End i grevskapet Cornwall störtar Englands västspets rätt ner i havet.