Pensionärer rör på sig mer än andra.

Pensionärer aktivare än andra

Pensionärer kan vara en inspirationskälla för andra att röra på sig lite mer. En ny undersökning visar nämligen att pensionärer generellt är bättre på att vara ute och röra på sig än personer som inte har nått pensionsåldern.

Det stundar långhelger med mycket stillasittande vid julbord och framför tv:n. Men nu visar Folksams nya undersökning att pensionärer oftast är bättre på att ta sig ut i naturen för att röra på sig än yngre personer.

76 procent av pensionärer mellan 65 och 75 år är ute i naturen några gånger i veckan eller oftare. Samma siffra för personer som inte har gått i pension är 52 procent.

6 av 10 pensionärer tränar också några gånger i veckan, vilket ska jämföras med yngre där bara hälften kommer upp i samma träningsnivå.

Årsrika medborgare tycks också vara bättre på att umgås med släkt och vänner än yngre. 49 procent av pensionärerna gör det några gånger i veckan eller oftare, medan bara 44 procent av yngre gör det lika ofta.

Undersökningen är gjord i maj 2022 av Sifo på uppdrag av Folksam. Sifo har intervjuat 1754 personer i åldrarna 18 till 75 år.

Text Markus Dahlberg Foto Folksam