panel närande eller tärande

Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, Katarina Brännström (M), Malin Quick Oljelund, SKL, och Peter Sandberg, SKPF Pensionärerna.

Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, Katarina Brännström (M), Malin Quick Oljelund, SKL, och Peter Sandberg, SKPF Pensionärerna.

Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, Katarina Brännström (M), Malin Quick Oljelund, SKL, och Peter Sandberg, SKPF Pensionärerna.