Ordförandena

Christina Rogestam, SPF, Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, och Christina Tallberg, PRO, presenterade pensionärsorganisationernas sex krav inför valet 2018.

Christina Rogestam, SPF, Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, och Christina Tallberg, PRO, presenterade pensionärsorganisationernas sex krav inför valet 2018.

Christina Rogestam, SPF, Berit Bölander, SKPF Pensionärerna, och Christina Tallberg, PRO, presenterade pensionärsorganisationernas sex krav inför valet 2018.