För stora pensionsutbetalningar kan leda till återbetalningskrav.

Pensionsmyndigheten har betalat ut för mycket

Under förra året betalade Pensionsmyndigheten ut över en miljard i felaktiga utbetalningar. Det rör sig främst om för höga bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Den som på oriktiga grunder har fått för mycket pengar är enligt lag återbetalningsskyldig.

Under 2022 har Pensionsmyndigheten varit lite väl generösa. Myndigheten har nämligen betalat ut 1,3 miljarder kronor för mycket på felaktiga grunder.

Det största problemet är för höga utbetalningar av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Orsaken till det är att många glömmer bort att anmäla ändrad ekonomi eller ändrat boende. Den som har bostadstillägg är skyldig att anmäla alla sådana förändringar till Pensionsmyndigheten.

Det förekommer visserligen fusk, men det är inte det stor problemet. Det vanligaste är att de som får dessa tillägg glömmer bort att anmäla förändringar i den egna ekonomin. När pensionerna höjs är det viktigt att anmäla den ändrade inkomsten till Pensionsmyndigheten. Tänk på att inkomstpensionen höjs med samma procentsats som den generella höjningen i avtalsrörelsen för löntagarna. Bostadstillägget och garantipensionen höjs däremot efter konsumentprisindex, vilket i sin tur påverkas av bland annat inflationen. Eftersom inflationen är hög just nu kan det medföra relativt stora höjningar av bostadstillägget och garantipensionen, något som alltså måste anmälas till Pensionsmyndigheten.

Det är också viktigt att anmäla förändringar i boendet, till exempel om man flyttar ihop med någon eller byter bostad till ett äldreboende.

Den som har fått för mycket utbetalt kommer få krav på återbetalning. I första skedet har man en månad på sig att betala tillbaka det överskjutande beloppet. Om det inte går träder Försäkringskassan in och tar fram en personligt anpassad avbetalningsplan.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto