SPV_pensionssystemet

Inte alla delar positiva i pensionsssystemet.

Pensionssystemet får med tvekan godkänt.

Pensionssystemet får med tvekan godkänt.