Privatekonomin kärvar

Allt fler kämpar med sin privatekonomi. Enligt nya siffror från SCB har nästan var tionde svensk svårt att få ekonomin att gå ihop.

Det är fortsatt knapra tider i Sverige. Nya siffror från Statistikmyndigheten SCB visar att nio procent av alla svenskar har det svårt eller mycket svårt att får privatekonomin att gå ihop.
– Den andelen har ökat från 7 procent 2021 till knappt 9 procent av befolkningen 2023, säger Katya Vasileva-Gull som är utredare på SCB.

Samma statistik visar också att andelen av befolkningen som har det lätt eller mycket lätt att få ihop ekonomin sjunker drastiskt. 2021 svarade 58 procent av de tillfrågade över 16 år att det lätt eller mycket lätt att få hushållsekonomin att gå ihop. 2023 var den siffran nere på 46 procent.

– Om vi har hänsyn till felmarginalerna innebär det att mellan 700 000 och en miljon personer inte längre har det lätt eller mycket lätt att få ekonomin att gå ihop, säger Katya Vasileva-Gull.

Den tydligaste utvecklingen gäller uppvärmning av bostaden. Förra året sade närmare 6 procent av befolkningen att de inte har råd att ha det tillräckligt varmt hemma. Två år tidigare var motsvarande andel knappt 2 procent.

– Sett till hushållstyper är ensamstående kvinnor med barn i åldrarna 0 till 24 som har det kämpigast. Under 2023 hade nästan var tredje svårt att få ekonomin att gå ihop. Dessutom saknade 57 procent kontantmarginal, jämfört med 24 procent bland ensamstående män med barn i samma åldrar, säger Katya Vasileva-Gull.

Text Markus Dahlberg Foto iStock