arbetar_snickarel

Äldre snickare.

Äldre man snickrar på en fönsterram.

Äldre man snickrar på en fönsterram.