Rekordmanga far munhalsobedomning

I Uppsala län får de flesta äldre en munhälsobedömning.

I Uppsala län får de flesta äldre en munhälsobedömning.