S, om 85-åringarna får välja

49 procent. Så mycket skulle Socialdemokraterna få om det var val i år. I alla fall om man frågar landets 85-åringar.

Novus har tittat på den äldsta åldersgruppen, som är alla som är 85 år och äldre. Det är en grupp som består av cirka 270000 röstberättigade, eller 3,5 procent av väljarkåren. Av dem skulle alltså nära hälften rösta på Socialdemokraterna om det var val i dag.

Näst största parti i undersökningen är Moderaterna och trea är Sverigedemokraterna.

Det är framför allt kvinnorna i åldersgruppen som lyfter S, samtidigt som de trycker ner stödet för såväl M som SD. 55 procent av kvinnorna (39 av männen) skulle rösta på S om det vore val i dag. Motsvarande siffror för M och SD är 14/22 respektive 9/17 procent.

En notering är att Centern har ett starkt stöd bland männen i åldersgruppen. De får 9 procent av männens röster och är därmed det fjärde största partiet bland män som är 85 år och äldre. Hos kvinnorna i åldersgruppen är det Kristdemokraterna som kommer fyra, med 8 procent av rösterna.

Läs hela undersökningen.

Text Markus Dahlberg Foto iStockphoto