Samverkan inom äldreomsorgen kan bli bättre

Samverkan, tydlighet inom rutiner, ansvar, information, ledarskap och planering måste bli bättre vid kriser. Det anser nära 500 chefer inom äldreomsorg, skriver Dagens Medicin.

Samverkan mellan privat och offentlig vård och omsorg har fungerat dåligt under pandemin. Det anser chefer inom äldreomsorgen enligt en undersökning som fackförbundet Ledarnas branschförening Ledarna inom vård och omsorg, Livo, har gjort. Bara tre av tio tycker att samverkan har fungerat väl.

Nästan 500 äldreomsorgschefer svarade på undersökningen, där det framgår att tydlighet inom rutiner, ansvar, information, ledarskap och planering är det som cheferna helst ser ska förbättras inför en framtida kris.

”De lärdomar som äldreomsorgschefer drar av att leda verksamhet under en brinnande pandemi är väsentliga för att samhället ska stå betydligt bättre rustat att skydda och vårda de äldsta och sköraste i samhället i en framtida liknande kris”, säger Jenny Wibacke, ordförande i Livo i ett pressmeddelande.

Rapporten från branschföreningen visar att chefer inom äldreomsorg ändå anser att krisledarskapet under pandemin har fungerat väl.

Andra förbättringsområden som cheferna ser är:
·  Tydlig kommunikation och information, och ett närvarande ledarskap.
·   Fungerande samarbete.
·   Att värdet av basala hygienrutiner understryks.
·   Att digitalisering och hemarbete är viktigt och ofta fullt möjligt.