activeage

Activeage gym för seniorer.

Instruktören Kristoffer Sjöberg visar seniorerna övningar.

Instruktören Kristoffer Sjöberg visar seniorerna övningar.