Camilla_Skold

Det finns inga enkla jobb i äldreomsorgen.

Camilla Sköld.

Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.