Seniorvärldskonferensen_Berit Bölander_SKPF

Berit Bölander (tvåa från höger) var en av paneldeltagarna på temat "Politikens roll för fler seniorboenden".

Berit Bölander (tvåa från höger) var en av paneldeltagarna på temat ”Politikens roll för fler seniorboenden”.

Berit Bölander (tvåa från höger) var en av paneldeltagarna på temat ”Politikens roll för fler seniorboenden”.