SKPF Pensionärerna: ”Finansskatt får inte gå ut över pensionerna”

SKPF Pensionärerna sällar sig till kritikerna av det förslag på finansskatt som regeringens utredare lagt fram.
– Varje risk för försämrade tjänstepensioner är ett direkt hot mot många av våra medlemmars välfärd, säger förbundsordförande Berit Bölander.

Det betänkande om skatt på finansiell verksamhet som överlämnades till regeringen i november förra året har fått hård kritik. Av de remissinstanser som yttrat sig har bara LO och PRO gett sitt fulla stöd.

I betänkandet föreslås banker, finans- och försäkringsbolag betala en extra skatt på sina lönekostnader.  Detta för att någorlunda kompensera statskassan för att finansiella tjänster är undantagna från moms. SKPF Pensionärerna är generellt inte emot en finansskatt, men menar att utformningen av förslaget gör det omöjligt att ställa sig bakom.

– En skatt som tas ut på företag som förvaltar tjänstepensioner eller privata pensionsförsäkringar riskerar givetvis att i förlängningen, helt eller delvis, vältras över på kunderna. Resultatet kan bli lägre pensioner, säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

Risken är överhängande att skattepålägg möts med ytterligare nedskärningar på personalsidan.  Även här blir det i slutändan kunderna som får ta den största smällen.

Oklarheter råder också kring vilken effekt förslaget skulle kunna få på den service som finansbolagen tillhandahåller.

– Risken är överhängande att skattepålägg möts med ytterligare nedskärningar på personalsidan.  Även här blir det i slutändan kunderna som får ta den största smällen. Många av våra medlemmar är beroende av en personlig service från banker och försäkringsbolag, med kontinuitet och tillgänglighet. Det kan bli särskilt tufft att upprätthålla i glesbygden, säger Berit Bölander.

Vidare menar utredarna att pensioner inte ska betraktas som uppskjuten lön. Det är en uppfattning som går tvärtemot SKPF Pensionärernas linje.

– Det som löntagare avstår i form av både allmän pensionsavgift och tjänstepension måste betraktas som en del av det totala lönutrymmet och ska därmed förstås också ses som uppskjuten lön och inget annat, med allt vad det innebär, säger Berit Bölander.

Text Rikard Johansson Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

Senaste artiklarna